Інститут Церковного Права

Головна УБНТ Статут Українського Богословського Наукового Товариства
17.10.2007
ІЦП
Головна
Новини
Статті та Публікації
Видання Інституту
Проекти Інституту
Про ІЦП
Конгрес Богословів УГКЦ
УБНТ
Законодавство
Собори
Синод
Збірки законів
Послання і листи
Літургійне Право
Окружні послання Римських Архиєреїв
Розділи сайту
Бібліотека
Питання каноністові
Світова Періодика
WEB-ресурси
Архів
Документи
Пошук
Електронний каталог ІЦП
Дипломні роботи
Судочинство
Авторизація

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
 
 
Дорогі колеги!!!
Інститут Церковного Права ім. свщмч. Андрія Іщака

Запрошує на семінар каноністів

Тема: Організація душпастирства згідно рішень синодів Києво-Галицької Митрополії в роках 1596-1991.

Доповідач: о. д-р Роман Шафран

Четвер, 25 жовтня 2007 р. о 15 год. музей Йосифа Сліпого

 
 


Статут Українського Богословського Наукового Товариства
Написав прес-секретаріат ІЦП   
10.02.2007

СТАТУТ
Українського Богословського Наукового Товариства


Українське Богословське Наукове Товариство є спадкоємцем та продовжувачем богословської наукової думки і праці, яку плекало і здійснювало Богословське Наукове Товариство, створене у 1923 році у Львові.
Українське Богословське Наукове Товариство діє з благословення Глави Української Греко-Католицької Церкви та об'єднує науковців і дослідників богословських, філософських та пов'язаних з ними наук, щоб плекати і розвивати богословсько-філософську думку і знання.

Розділ І. Загальні Засади

Арт. 1. - Назва: Українське Богословське Наукове Товариство (Theologica Societas Scientifica Ucrainorum — The Ukrainian Theological Scientific Society, надалі - УБНТ).

Арт. 2. - Статус: УБНТ є юридичною особою в розумінні церковного й цивільного права, яка в своїй діяльності керується цим Статутом та чинним законодавством України.
УБНТ є юридичною особою в розумінні церковного й цивільного права; має своє відокремлене майно, власну печатку з повним найменуванням, бланк, штамп та іншу атрибутику, власну символіку, рахунки в банках та реквізити , необхідні для здійснення статутної діяльності.

Арт. 3. - Характер: Над чистотою богословської науки Товариства чуває Синод Української Греко-Католицької Церкви своїм представником.

Арт. 4. - Осідок: м. Львів, вул. Іларіона Свєнціцького, 17Розділ II. Ціль, Завдання і Засоби

Арт. 5. - Ціль і завдання: УБНТ, яка є неприбутковою установою, покликана поширювати культуру на благодійній основі, ставить собі такі цілі і завдання:
1° розвивати богословсько-філософську думку в Україні та за її межами;
2° сприяти вихованню молодих науковців і дослідників з богослов'я і філософії;
3° слідкувати за розвитком богословської думки в світі та брати в ньому участь;
4° стежити за релігійним життям і становищем Христової Церкви в світі, зокрема, за антихристиянськими течіями в науці і культурі;
5° поглиблювати студії, плекати науки і досліди, що стосуються християнського Сходу і екуменізму, та, зокрема, в Україні.

Арт. 6. - Засоби: Для здійснення цілей і завдань УБНТ:
1° проводить наукові досліди і студії в різних галузях богословських, філософських та інших допоміжних наук;
2° видає науковий журнал "Богослов'я",
богословські, філософські та інші праці (книги, монографії, журнали, газети та інше);
3° влаштовує і бере участь у наукових богословських з'їздах, конференціях та інших заходах;
4° організовує архіви та богословські наукові бібліотеки;
5° співпрацює з різними науковими установами і організаціями, як з українськими, так і іноземними;
6° по змозі дбає про матеріальну допомогу для науковців у ділянці богословських, філософських та інших допоміжних їм наук;
7° популяризує свою наукову діяльність у засобах масової інформації;
8° має право друкувати, торгувати, купувати.
9° має право:
    самостійно приймати рішення і здійснювати дії, які входять в його компетенцію та не суперечать чинному законодавству України;
    в порядку, визначеному чинним законодавством, для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські підприємства, які мають права юридичної особи;
    виконувати зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному або третейському судах;
    самостійно або спільно з українськими та зарубіжними партнерами засновувати і створювати, в тім числі й з використанням власної бази, наукові, видавничі, реставраційні підприємства, благодійні, духовні навчальні заклади, ділові й наукові центри, музеї, бібліотеки та інші структури на території України та за її межами, з правом юридичної особи;
    укладати з підприємствами, організаціями, установами і громадянами угоди та інші акти згідно з чинним законодавством України та вимогами міжнародного права;
    одноосібно або разом з іншими релігійними організаціями чи установами встановлювати та підтримувати міжнародні зв'язки і прямі особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для співпраці, участі у зборах та наукових заходах, направляти для навчання і досліджування у навчальні заклади та інституції громадян України і приймати з цією ж метою іноземних громадян;
    визначати форми та системи заробітної плати працівників, а також вибирати напрямки використання коштів; при цьому максимальні розміри заробітної плати, надбавок, доплат і премій працівників не обмежуються в розмірах;
    передавати з балансу на баланс, набувати будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби, інвентар, прилади, обладнання та інші матеріальні цінності товариства юридичним та фізичним особам, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку, якщо вони фізично чи морально застаріли;
    будувати нові, реставрувати і ремонтувати наявні та інші будівлі й знаки, пов'язані зі своєю діяльністю, через свої структурні підрозділи або шляхом заключення договорів з державними, приватними, кооперативними організаціями і приватними особами;
    створювати навчальні заклади і групи для освіти дітей та дорослих і проводити в них навчання, запрошуючи для цього при потребі спеціалістів з-за кордону, використовуючи для цього приміщення, що належать УБНТ або надаються йому в користування;
    утворювати відповідно до чинного законодавства свої формативні, академічні, навчальні установи та інші заклади, які діють за власними статутами, з наданням їм права юридичної особи;
    здійснювати капітальне будівництво та реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів, що йому належать, за договорами підряду або господарським способом;
    проводити усі види господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, для здійснення статутних завдань;
    користуватися землею у порядку, встановленому Земельним Кодексом України та іншими законодавчими актами України;
    права та обов'язки адміністративно-господарського персоналу визначаються чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку УБНТ та умовами контракту.


Розділ III. Членство

Арт. 7. - Члени УБНТ можуть бути:
1° звичайні;
2° почесні.

Звичайним членом може стати кожен християнин з закінченою вищою освітою, що цікавиться богословською наукою, прийнятий на власне бажання за порукою двох членів чи Секції Товариства.
Почесним членом є той, кого за визначні заслуги для богословської науки чи розвою Товариства, іменують, на внесення Ради, Загальні Збори Товариства.
Арт. 8. - Прийняття в члени:
•    В члени Товариства приймає Рада Товариства за умовою подання письмової заяви та за порукою двох інших членів Товариства.
•    Втрата членства може наступити через добровільне виступлення або виключення Радою Товариства, від якого однак прислуговує відклик до Загальних Зборів Товариства.
Арт. 9. – Права й  обов'язки членів:
1° Всі звичайні члени Товариства мають право:
•    голосу на Загальних Зборах;
•    обрання до керівництва Товариством.
2° Члени Товариства зобов'язані брати участь у його праці, додержуватись вимог Статуту, дбати про розвій УБНТ та здійснення його цілей і завдань. Кожний член Товариства вписується до однієї чи двох наукових Секцій.

Розділ IV. Наукові Секції

Арт. 10. - Наукова праця УБНТ здійснюється в його наукових Секціях:
1° богословсько-філософській, біблійній;
2° пасторально-богословській, правничій; 3° історичній, дослідження християнського Сходу, екуменізму.
Залежно від доцільності, потреб і можливостей Рада Товариства може злучити разом чи зменшити кількість Секцій або створити нові Секції.

Арт. 11. - Працею кожної Секції керує Голова, який разом із Заступником і Секретарем Секції складають Управу Секції, і обираються більшістю голосів членів Секції на три роки.
Розділ V. Органи Товариства

Арт. 12. - Керівними органами УБНТ є Загальні Збори, Рада Товариства, Управи Секцій.

Арт. 13. - §1. -Загальні Збори є найвищим керівним органом Товариства. Звичайні Загальні Збори скликає Рада Товариства раз на 2 роки. На бажання 1/3 звичайних членів Рада Товариства скликає Надзвичайні Загальні Збори.
Про скликання Загальних Зборів Рада Товариства, не пізніше, ніж за місяць до їх початку, письмово повідомляє всіх членів з поданням часу, місця і порядку Зборів.
Кожний член має право і обов'язок брати участь у Загальних Зборах своєю особистою присутністю.
§2. - Для важливості ухвал Загальних Зборів вимагається особиста присутність половини членів Товариства. Якби у зазначений термін така кількість членів не зібралася, тоді Загальні Збори відбуваються того ж таки дня, але годину пізніше, і їх ухвали є правосильні, якщо в них взяла участь більше ніж 1/3 дійсних членів.
§3. -До Загальних Зборів належить:
1° заслуховувати звіти Голів Ради і Секцій про наукову і господарсько-адміністративну працю Товариства;
2° давати оцінку проведеної Радою у звітному часі діяльності Товариства;
3° уділяти абсолюторію (тобто приймати чи відхиляти звіти) уступаючій Раді;
4° вибирати Голову, Заступника, Генерального Секретаря та Скарбника Ради Товариства і тричленну Контрольну Комісію;
5° визначати напрямні наукової, фінансової і господарської діяльності Товариства;
6° встановлювати розмір членських внесків;
7° за пропозицією Ради надавати почесне членство Товариства;
9° розглядати відклики членів від рішень Ради Товариства;
10° ухвалювати зміни та доповнення до Статуту;
11° вирішувати питання про реорганізацію чи ліквідацію Товариства.
§4. - Для ухвал Загальних Зборів вимагається звичайної більшості голосів, лише для ухвал про зміни і доповнення до Статуту УБНТ та про реорганізацію чи ліквідацію Товариства є необхідно 2/3 голосів всіх членів Товориства.

Арт. 14. - §1. - У часі між Загальними Зборами працею УБНТ керує Рада Товариства, яка складається з Голови, Заступника, Генерального Секретаря, Скарбника і Голів наукових Секцій.
§2. - До обов'язків і завдань Ради Товариства належить:
1° керувати і давати напрям усій науковій діяльності Товариства, згідно з вимогами Статуту та ухвалами Загальних Зборів;
2° приймати звичайних членів та пропонувати до іменування Загальними Зборами почесних членів;
3° для виконання окремих завдань створювати комісії, референтури тощо;
4° здійснювати інтерпретацію Статуту і пропонувати на Загальні Збори зміни і доповнення до нього;
5° розглядати і затверджувати положення Секцій;
6° вирішувати справи допомог та відзначень наукових працівників;
7° скликати Загальні Збори УБНТ;
8° відповідно до ухвал Загальних Зборів, розглядає і затверджує бюджет;
9° виробляти печатку, штамп і бланк Товариства;
10° вирішувати інші питання життєдіяльності Товариства.

Арт. 15. - §1. - Голова і Заступник Голови Ради, для того щоб приступити до своїх обов'язків, мають отримати благословення на свою діяльність від Глави Української Греко-Католицької Церкви.
§2. - Голова Ради, а в разі його відсутності, Заступник Голови і Генеральний Секретар, представляють Товариство назовні перед церковними і світськими властями та організаціями і підписують листи і грамоти Товариства;
§3. - першочерговим завданням голови Ради Товариства є дбати про наукову працю Товариства;
§4. - Генеральний Секретар, за згодою Голови Ради, скликає і укладає порядок засідань Ради, веде протокол, зберігати печатки, архів, виготовляє грамоти й листи, приготовляє звіти про діяльність Товариства.

Розділ VI. Майно і Кошти

Арт. 16. - §1. - М а й н о  і  кошти УБНТ в Україні та поза її межами складають:
1° членські внески;
2° пожертви, дари й дотації;
3° надходження з видань, публікацій, друкованих праць;
4° надходження з імпрез;
5° бібліотеки і влаштування;
6° книгарня, будинок Товариства;
7° інші не заборонені чинним законодавством України надходження.
§2. - Для збереження своїх фінансів Товариство має банкові конта в Україні і поза нею в українській грошовій одиниці та у валюті. Майном і коштами Товариства розпоряджається Рада Товариства і звітується перед Загальними Зборами Товариства. УБНТ може мати у власності майно, придбане або створене за рахунок власних коштів, пожертвувань громадян, організацій або передане державою, а також придбане на інших підставах, передбачених законом; мати у власності майно, що знаходиться за межами України.

Розділ VII. Ліквідація Товариства

Арт. 17. - §1. - УБНТ ліквідується у таких випадках:
1° за нестатутну діяльність;
2° за рішенням Загальних Зборів;
3° за діяльність несумісну із церковним правом.
§2. - У випадку ліквідації УБНТ, якщо Загальні Збори не вирішили питання про його майно і кошти, воно переходить у власність Українській Греко-Католицькій Церкві.

 
Назад
Інститут церковного права © 2005-2006 icl.org.ua
© ІCL, 2005-2006. Контакт: