Проект № 5
Написав прес-секретаріат ІЦП   
05.12.2005

Проекти Інституту Церковного Права на 2006 рік
Перспективний план діяльності Інституту Церковного Права 2006 рік.

 

ПРОЕКТ 1
Дослідження і публікація синодів Київської Церкви.
Даний проект складається з трьох пунктів:
а) дослідження джерел;
б) підготовки до друку, перекладу і аналізу джерел;
в) публікація в серії видань „Канонічні джерела”.
Дослідження джерел канонічного права Київської Церкви, через опрацювання синодів та соборів даної церкви з моменту хрещення Русі по нинішній день і подання звіту за пасторальними та іншими тематичними критеріями, з подальшим виходом збірників матеріалів. В підсумку планується опрацювати близько 600 синодів.

Керівник проeкту: митр. прот. д-р Михайло Димид
Виконавці проeкту:
Прізвище та ім’я//Посада//Внесок у проeкт    
1. Ірина Пукас//науковий співробітник//пошук джерел та їх опрацювання
2. Наталя Малицька//науковий співробітник//пошук джерел та їх опрацювання
3. Наталя Газдун//науковий співробітник//технічне оформлення опрацьованого матеріалу
4. Михайло Дзуль//cекретар-референт//технічна підтримка / бухгалтерія
5. Лідія Мідик//макетування

ПРОEКТ 2
Документація для Української Греко-Католицької Церкви: Парохіяльні книги.

Виготовлення взірців документації полягає у зібранні наявної в різних єпархіях України документації, підготовка пропозицій із вироблення єдиних стандартів ведення документації. Передбачаються наступні етапи праці:
1. Збір наявних зразків парохіяльних книг в УГКЦ, УПЦ КП та РКЦ.
2. Пошук архівних матеріялів УГКЦ, що стосувалися даного виду документації в першій половині ХХ століття.
3. Створення електронного варіянту відповідних зразків.
4. Вироблення єдиного нормативу парохіяльних книг для УГКЦ в Україні.
5. Подання напрацьованих книг для конструктивної критики фахівцям церковного права в Україні.

Керівник проeкту: митр. прот. д-р Михайло Димид
Виконавці проeкту:
Прізвище та ім’я//Посада//Внесок у проeкт
1. о. Сергій Стесенко//науковий співробітник//пошук джерел та їх опрацювання, підготовка напрацювань для церковного апробування

ПРОEКТ 3
Розробка навчальної літератури з церковного права.

Розробка навчальної літератури з церковного права планується здійснювати шляхом викладання відповідних спеціалізованих дисциплін у різних навчальних закладах, співробітниками Інституту Церковного права, з перспективою створення факультету церковного права в Українському Католицькому Університеті.
Початковим етапом є доопрацювання базових курсів:
Канонічне право:
ч. I. Елементи теорії та історія.
ч. II. Конституційне право та засади урядування у Церкві.
ч. III. Правовий вимір Слова і Таїнства у Церкві.
ч. IV. Подружнє право.
Еклезіологія: ч. II. Екуменізм
ч. ІІІ. Світло народів.

Керівник проeкту: митр. прот. д-р Михайло Димид.
Виконавці проeкту:
Прізвище та ім’я//Посада//Внесок у проeкт
1. о. Михайло Димид//директор ІЦП,
Михайло Поврозник//н. співробітник//ч. І. Елементи теорії та історія    
2. о. Михайло Димид//директор ІЦП,
Ростислав Бубняк//н. співробітник //ч. ІІ. Конституційне право та засади урядування у Церкві.
3. о. Михайло Димид//директор ІЦП,
о. Сергій Ковальчук//н. співробітник//ч. III. Правовий вимір Слова і Таїнства у Церкві.    
4. о. Михайло Димид//директор ІЦП,
Олег Гриб//н. співробітник//Еклезіологія: ч. II. Екуменізм.    
5. о. Михайло Димид//директор ІЦП,
Олег Гриб //н. співробітник//Еклезіологія: ч. IІІ. Світло народів.

ПРОEКТ 4
Конференції та наукові семінари Інституту Церковного Права.

Передбачаються два типи семінарів: внутрішні і зовнішні. Інститут Церковного Права проводитиме щотижневі внутрішні семінари, які сприятимуть науково-дослідній праці співробітників Інституту, а також спричиняться до покращення праці Інституту як єдиної команди. Зовнішні семінари включатимуть в себе щомісячні зустрічі каноністів України у співпраці з Українським Богословським Науковим Товариством. Основним завданням цих зустрічей є залучення каноністів (студентів та викладачів церковного права) до співпраці з Інститутом та створення своєрідного центру церковного права в Україні.

Керівник проeкту: митр. прот. д-р Михайло Димид.

Виконавці проeкту:
Прізвище та ім’я//Посада//Внесок у проeкт    
1. Наталя Газдун//науковий співробітник//організація семінарів

ПРОEКТ 5
Журнал Інституту Церковного Права «Метрон».

Даний журнал розрахований для фахівців зі східного канонічного права, богословів, священослужителів, мирян. В цьому році планується видати перший номер журналу під назвою «Парохія як частина єпархії», в якому міститимуться матеріали, які висвітлюють канонічно-пасторальні, адміністративно-господарські та фінансово-майнові аспекти діяльності парохій УГКЦ, та участі в ній пресвітерів і мирян. В додатку планується подати пропозиції щодо першочергових заходів зі зміцнення матеріального становища УГКЦ.

Керівник проeкту: митр. прот. д-р Михайло Димид

Виконавці проeкту:
Прізвище та ім’я//Посада//Внесок у проeкт    
1. Наталя Газдун//науковий співробітник//зібрання матеріалів та підготовка до друку

ПРОEКТ 6
Церковно-правові запитання на веб-сторінці Української Греко-Католицької Церкви.

З вересня 2004 року на веб-сторінці УГКЦ розпочала своє віртуальне життя рубрика «Запитуємо священика», в якій знаходиться розділ «Церковно-правові запитання» Працівники Інституту, в рамках проекту, надають компетентні відповіді на поставлені запитання, висвітлюючи різні ділянки діяльності Церкви в правовому аспекті.

Керівник проeкту: митр. прот. д-р Михайло Димид.

Виконавці проeкту:
Прізвище та ім’я//Посада//Внесок у проeкт
1. Михайло Поврозник//науковий співробітник//підготовка відповідей на поставлені запитання

ПРОЄКТ 7
Веб-сайт Інституту Церковного Права.

Проeкт стосується адміністрування веб-сайту Інституту Церковного Права, який на даний момент знаходиться в стадії розробки. В рамках цього проекту передбачається наступне:
•    наповнення інформацією веб-сайту
•    пошук інформації, яка являє собою якусь цінність для спеціалістів церковного права
•    постійне оновлення інформації про новини та події в галузі церковного права
•    наповнення інформацією електрнонного варіанту Кодексу Канонів Східних Церков та інших канонічних колекцій з універсальною пошуковою системою

Керівник проeкту: митр. прот. д-р Михайло Димид.

Виконавці проeкту:
Прізвище та ім’я//Посада//Внесок у проeкт    
1. Михайло Дзуль//cекретар-референт//збір інформації та адміністрування
2. Віктор Прийдун//cекретар-референт//технічна підтримка та адміністрування    

ПРОEКТ 8
Міжнародна наукова конференція на тему «Канонічно-історичний досвід відносин Східних Католицьких Церков із Римським Архиєреєм».

17 вересня 2007 р. Інститут Церковного Права планує провести міжнародну наукову конференцію, яка б дала прекрасну нагоду для зустрічі представників різних Східних Католицьких Церков для обговорення питання примату Римського Архиєрея на основі канонічно-історичного досвіду цих Церков. Передбачається, що в цій конференції візьмуть участь 3 блоки Східних Церков:
1) Бейрут (Маронітська, Мелхітська, Халдейська, Сирійська, Вірменська);
2) Індія (Маланкарська, Маронітська);
3) Східна Європа. Планується запросити по 1-2 представників цих Церков. Теж планується повідомити і запросити представників Римського і Царгородського Первопрестолів. На завершення праці конференції повинні вийти друком.

Керівник проeкту: митр. прот. д-р Михайло Димид.

Виконавці проeкту:
Прізвище та ім’я//Посада//Внесок у проeкт    
1. о. Михайло Димид//директор ІЦП//організатор проекту