Інститут Церковного Права

Головна
19.03.2011
ІЦП
Головна
Новини
Статті та Публікації
Видання Інституту
Проекти Інституту
Про ІЦП
Конгрес Богословів УГКЦ
УБНТ
Законодавство
Собори
Синод
Збірки законів
Послання і листи
Літургійне Право
Окружні послання Римських Архиєреїв
Розділи сайту
Бібліотека
Питання каноністові
Світова Періодика
WEB-ресурси
Архів
Документи
Пошук
Електронний каталог ІЦП
Дипломні роботи
Судочинство
Опитування
Чи подобається Вам наш новий сайт?

Авторизація

Забули пароль?
Експорт новин
Останнє
  • Канонічне право ІІІ. Учительське служіння Церкви та святі таїнства
  • Путівник по Східному Кодексі. Коментар до кодексу канонів Східних Церков
  • Митр. Кирил прокоментував питання про нове тлумачення канонічних правил Вселенським Патріархатом
  • ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ХИРОТОНИЙ И КАНОНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА ИЗВЕРЖЕНИЯ ИЗ САНА: СОПОСТАВЛЕНИЕ


Устав Болгарської Православної Церкви (3)
Написав Болгарська Православна Церква   
22.04.2009

ЧАСТ ТРЕТА

ПООЩРЕНИЯ, ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА

ОТГОВОРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРСКАТА

ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ 

Глава първа

ПООЩРЕНИЯ 

     Чл. 202. (1) За усърдно и благоговейно изпълнение на задълженията си служители на Българската православна църква - Българска Патриаршия могат да бъдат поощрявани с награди и отличия.

     (2) Наградите и отличията се присъждат от Светия Синод или епархийския митрополит.  

     Чл. 203. (1) Светият Синод по своя преценка, по предложение на епархийски митрополит или по предложение на игумен на ставропигиален манастир  награждава свещенослужители с офикии.

     (2) С офикии по ал. 1 може да награждава и епархийският митрополит, за което уведомява Светия Синод. 

     Чл. 204. (1) Светият Синод по своя преценка, по предложение на епархийски митрополит, по предложение на игумен на ставропигиален манастир или ректор на семинария може да награждава изявени служители на Българската православна църква - Българска Патриаршия с ордени, медали, грамоти, парични и предметни награди.

     (2) Епархийският митрополит за ревностно изпълнение на служебни задължения може да награждава свещенослужители и служители в своята епархия  с ордени, медали, парични и предметни награди.

     (3) Учредените ордени и медали от епархийския митрополит по ал. 2 се одобряват от Светия Синод. 

     Чл. 205. Светият Синод и епархийските митрополити могат да награждават с ордени, медали, грамоти, парични и предметни награди миряни за заслуги към Българската православна църква - Българска Патриаршия и съответните митрополии. Тези лица се награждават с ордените и медалите, учредени по чл. 204.

            


Детальніше...
 
Устав Болгарської Православної Церкви (2)
Написав Болгарська Православна Церква   
22.04.2009

Продовження: друга частина

 

Глава осма

ЕПАРХИЙСКИ ИЗБИРАТЕЛИ 

     Чл. 101. (1) Всяка епархия има свои духовни и мирски избиратели - по 6 от всяка духовна околия. Трима от тях са клирици и трима - миряни.

     (2) Епархийските избиратели избират: епархийските представители при избора на Българския патриарх, членовете на Църковния събор, митрополита на епархията и членовете на Епархийския съвет.

     (3) Епархийските избиратели се избират за срок от четири години. 

     Чл. 102. Клирик може да бъде избран за епархийски избирател при следните условия:

     1. да е клирик на епархията;

     2. да е на възраст не по-малко от 30 години;

     3. да не е лишен по решение на църковен съд от църковни права;

     4. да е познат с точното изпълнение на църковно-служебните си задължения, опитност, примерен живот и правдолюбие. 

     Чл. 103. Мирянин може да бъде избран за епархийски избирател при следните условия:

     1. да има качествата на избираем за църковен настоятел по чл. 142;

     2. да има най-малко средно образование;

     3. да е член на енория в епархията;

     4. да не е осъждан за престъпления от общ характер или  за църковни провинения и простъпки -  от църковен съд. 

     Чл. 104. Три месеца преди да изтече четиригодишният период на дейност на епархийските избиратели, Светият Синод приканва епархийските митрополити да насрочат нови избори. 

     Чл. 105. (1) Епархийският митрополит лично или чрез определено от него с писмена заповед духовно лице след получаване на синодалната покана разпорежда на всяко църковно настоятелство в епархията да избере от своя състав по един представител.

     (2) Избраните представители, снабдени с избирателни писма, подписани от председателя и църковните настоятели и подпечатани с църковните печати, се събират в седалището на духовната околия в третата света неделя след разпореждането на митрополита. 

     Чл. 106. (1) В определения ден, след света Божествена литургия, в храм в седалището на епархията, митрополитът или определено от него с писмена заповед духовно лице, а в седалищата на наместничествата - архиерейският наместник, като установи, че присъстват представителите най-малко на 2/3 от енориите,  открива избирателното събрание. 

     (2) Когато  присъстват по-малко представители, събранието се отлага с един час и се открива при присъствие на повече от половината от представителите  на енориите. Когато присъстващите са по-малко, събранието се отлага за следващата света неделя. 

     Чл. 107. (1) След откриването на избирателното събрание то определя от своя състав двама представители, които заедно с председателя съставят бюрото.

     (2) Бюрото извършва проверка на избирателните писма.

     (3) Председателят напомня изискванията на чл. 102 и чл.  103 от Устава и предлага да се състави списък на избираеми лица. Председателят и всеки представител може да посочва по няколко имена.

     (4) Списъкът на избираемите лица трябва да съдържа имената на не повече от 7 клирици и 7 миряни. 

     Чл. 108. (1) Събранието избира от съставения списък с тайно гласоподаване трима клирици и трима миряни за епархийски избиратели.

     (2) За избрани се обявяват получилите повече от половината от гласовете на  присъстващите делегати.

     (3) Когато при  първото гласуване не бъдат избрани епархийски избиратели, гласуването се повтаря, докато бъдат избрани 3 клирици и 3 миряни за епархийски избиратели. 

     Чл. 109. За проведения избор се съставя протокол, подписан от председателя и присъстващите делегати, и се изпраща на епархийския митрополит. 

     Чл. 110. (1) Протоколите от изборите и подадените в седемдневен срок жалби от избиратели за допуснати нарушения на Устава при избора се разглеждат от Епархийския съвет.

     (2) Когато Епархийският съвет установи, че изборите са редовни, митрополитът утвърждава избраните епархийски избиратели, снабдява ги с писмено удостоверение и съобщава имената им на Светия Синод.

     (3) Когато се установи, че изборът в определена духовна околия е нередовен, митрополитът го касира и разпорежда да се проведе нов избор във възможно кратък срок. 

     Чл. 111. (1) Когато през четиригодишния си период на дейност избирател  се премести в друга епархия, почине или си направи отвод, енорийският му свещеник известява писмено епархийския митрополит. Епархийският съвет прогласява за негов заместник до изтичането на четирите години  следващия, избран по броя получени гласове.

     (2) Когато епархийски избирател изгуби качествата си като такъв през четиригодишния си период на дейност и това се установи по църковно-съдебен ред, се прилага редът по ал. 1.

     (3) За всяка промяна епархийският митрополит уведомява Светия Синод.

Детальніше...
 
Устав Болгарської Православної Церкви (1)
Написав Болгарська Православна Церква   
22.04.2009

УСТАВ

БОЛГАРСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ – БОЛГАРСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ

 

Приет от VI-ия Църковно-народен събор на 11 декември 2008 г. в Рилската света обител, публикуван в „Църковен вестник”,  извънреден брой от 9 януари 2009 г.          

Шестият църковно-народен събор, имайки за основа Символа на вярата:   

 „Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.      И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край.      И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.      В една света, съборна и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век! Амин!” -

прие настоящия Устав. 

Детальніше...
 
Інші:
  • Опублікований новий Устав Болгарської Православної Церкви – Болгарського Патріархату
  • Собор у Відні 1773 року - Канонічні Джерела 8 (2008)
  • Конституція догматична перша о Церкві Христовой
  • Позбавлення пресвітерського сану в Православній Церкві
1 2 Наступна > В кінець >>

Всього 1 - 7 з 11
Статті та Публікації
Позбавлення пресвітерського сану в Православній Церкві

ККСЦ, кан. 702.

Правила посту в Українській Греко-католицькій Церкві

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ХИРОТОНИЙ И КАНОНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА ИЗВЕРЖЕНИЯ ИЗ САНА: СОПОСТАВЛЕНИЕ

Питання каноністові
Бачення можливості співслужіння з священиками не...

Значення та зміст Церкви свого права починається...

Приготування кандидатів до єпископського сану у ...

Складання візити «ad limina» у Ватикані єпископа...

Чи нема спасіння тим, хто вирощує і розмножує ба...

Канонічне право
Статистика
Користувачів: 10
Новин: 383
Посилань: 50
Відвідувачів: 744782
Інститут церковного права © 2005-2006 icl.org.ua
© ІCL, 2005-2006. Контакт: